Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
prisetLokalhistorisk grundkurs om
Örebro län

För andra gången ges nu grundkursen »Lokalhistoria i Örebro län« på dagtid. Liksom tidigare anordnas kursen i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet och det är en tvåterminskurs med Örebro län som utgångspunkt. Kursen inleds med en kronologisk genomgång från stenålder till vasatid. Därefter samlas vi kring olika teman – agrarhistoria, bergshantering, militärväsende, folkrörelser, kvinnohistoria, emigration med mera.

Sammanvävt med detta ligger olika metodiska inslag som till exempel källkritik, handskriftsläsning och hur man gör för att skriva en vetenskaplig text.
Deltagare, som så önskar, får under handledning skriva ett mindre lokalhistoriskt arbete, vilket tas upp till diskussion i slutet av kursen.

Anmäl dig senast den 10 januari till info@arkivcentrum.se.

Tid: Varannan tisdag 10:00–12:00 Vt 2017 och Ht 2017
Plats: ArkivCentrum Örebro län, Nikolaigatan 3, Örebro
Pris: 1000 kr inklusive viss kurslitteratur
Kursstart: tisdagen den 17 januari 2017
Schema finns att hämta som en pdf-fil här.


Lokalhistorisk läsning nr 11

Lokalhistorisk läsning för Örebro län är sällskapets årsbok som kommer ut med varierande mellanrum. Den senaste boken »Bönder, berg och bävergnag« kom 2013. Bokens tema är naturresurser och deras användning i Örebro län. Den är bok nummer 11 i sällskapets bokutgivning. De två första årsböckerna är tyvärr slutsålda.

Mer information om innehållet i böckerna hittar du i Lokalhistoriska sällskapets boklåda. Där kan du även beställa böckerna.


Webbansvarig: Håkan Henriksson