Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
prisetChrister Blohm

Den 13 februari delades 2018 års Lokalhistoriska pris till Morten P. Hooglands minne ut till Christer Blohm.

Motiveringen lyder: Christer Blohm har ju faktiskt varit med i Sällskapet från tidernas begynnelse, ja till och med före tidernas begynnelse. Redan i början på 1980-talet gick Christer en lokalhistorisk kurs på dåvarande Högskolan i Örebro. Det var studenterna på högskolans lokalhistoriska kurser som initierade Lokalhistoriska sällskapet. Ganska snart blev Christers historiska kunskaper verkstad. Det blev en utställning under rubriken »Axberg under 100 år«, som följdes upp av en bok »Lillån och Hovsta 1950–1991«. Boken skrevs av eleverna i klasserna 9e och 9f och med Christer som redaktör. Och det blev ett par skrifter om Örebros historia.

Som den kalenderbitare och ÖSKare han är, har han dokumenterat ÖSK:s fotbollshistoria under klubbens första hundra åren 1908–2008. Det landade inte i en bok, utan två. Han var också en av redaktörerna för boken om ÖSK:s olika sektioner. Sedan gjorde han ett avsteg från det lokalhistoriska temat vilket väl må vara honom förlåtet. 2008 kom hans praktverk om det svenska herrfotbollslandslaget. Det som är värt att veta om landslagets första hundra år, och lite till, finns med i den boken.

Men Christer återvände gudskelov till lokalhistorien – i teori och praktisk handling. Vi tänker på hans insatser för att behålla Rudbeckskolan, hans arbetsplats, som 2006 hotades av nedläggning. Och som vi har fått höra här i kväll. I sin bok »Skolan som fick Sverige att rulla« visar Christer inte bara på skolans historia, utan också på vilka värden som gått förlorade om skolan lagts ner.

Att du Christer är en utmärkt och inspirerande historielärare – det kan många gamla elever vittna om. Men det är inte därför som styrelsen för Örebro läns lokalhistoriska sällskap har beslutat tilldela dig det lokalhistoriska priset – det får du för ditt lokalhistoriska arbete som du – även om det ibland har funnits överlappningar eller kopplingar - bedrivit vid sidan av din lärargärning. Med det har du givit viktiga bidrag till forskningen om Örebros historia, framför allt om dess idrotts- och skolhistoria– dessutom presenterade i vacker och läsvärd form.


Lokalhistorisk läsning för Örebro län är sällskapets årsbok som kommer ut med varierande mellanrum. Den senaste boken »Att gå över gränsen – brott och straff i Örebro län« kom 2018. Boken är nummer 12 i sällskapets bokutgivning. De två första årsböckerna är tyvärr slutsålda.

Mer information om innehållet i böckerna hittar du i Lokalhistoriska sällskapets boklåda. Där kan du även beställa böckerna.


Webbansvarig: Håkan Henriksson